Irenes private pasningsordning

Pris

,- kr./md.

Prisen for en dagplejeplads pr. 1. januar 2023 er:
9257,- kr./md., inklusiv feriepenge og penge til kost.
(Betalingen er fordelt over 12 måneder.)
Efter tilskud fra Odense Kommune bliver egenbetalingen 

3590

Der kommer prisregulering pr. 1. januar 2024.