Irenes private pasningsordning

R. Steiners pædagogik


Ud fra iagttagelse af barnets udvikling giver Rudolf Steiner nogle retningslinier, så vi kan tilgodese barnets behov i udformningen af dagligdagen.

Trygge rammer og efterlignelsesværdige voksne er kernepunkter i R.S.'s pædagogik. Som forbillede for det lille barn må den voksne tænke på sin 'gebærden'.

Barnet suger alle indtryk til sig og forvandler disse indtryk til bevægelse, sprog, leg etc. Det efterligner forældrene, pædagogen o.a. i deres handlinger, ikke kun en gang, men mange gange. De ælter dej, river ost, skræller kartofler, skovler sand, river græs, fejer, samler æg osv.

Barnet trives ved faste rytmer. Genkendelighed i dagligdagen hjælper barnet til at udvikle tillid og tryghed, som er grundlaget for en harmonisk udvikling.

Legetøjet, enkelt og i naturmaterialer, giver mulighed for gode sanseoplevelser og næring til fantasi.